Start > SERVICE > Föreningar

Föreningar

I Klövsjö finns ett stort antal, mer eller mindre, aktiva föreningar och sällskap av olika slag.
Av antalet att döma har Klövsjö ett rikt föreningsliv, trots att det ibland är svårt att få folk att sitta i olika styrelser
eller ta på sig andra uppdrag.
I Klövsjö finns föreningar som håller på med allt ifrån vägbelysning till olika idrotter.
________________________________________________________________________

 

Klöveränge Ekonomisk Förening       

Box 271
840 32 KLÖVSJÖ

Projektledare och kontaktpersoner:

> Svenne Persson: 0682-214 99 070-317 88 16, svenne@hooflake.se

> Tord Nordin: 073-682 45 93,
tord@klovsjo.se
 

 


     
Här nedan följer en lista med Klövsjös
övriga föreningar.
   
     

Klövsjö IF

Ordförande: Lars-Erik Eriksson

e-post: kif@klovsjo.com
http://www.klovsjoif.se

 

Klövsjö Skoterklubb

Box 252
820 32 KLÖVSJÖ
tel. 0682-213 12
e-post: skoter@klovsjo.com
http://www.klovsjo.com/skoter/
 

     

Klövsjö Nya Bygdegårdsförening

Ordförande: Erika Dillner, 070-344 19 89
 

Festlokal och festarrangemang, möteslokal och föreläsningar. För att hyra lokalen kontakta Erika.

 

Klövsjö Hembygdsförening

Ordförande: Else-Britt Ryder, 0682-213 32

Förvaltar hembygdsgården Tomtan och andra kulturhistoriska objekt från Klövsjö såsom antika kläder och föremål.

     

Klövsjö Väglyseförening

Ordförande: Martin Danielsson, 070-217 52 40

 

Klövsjö Alpina

Box 277
840 32 KLÖVSJÖ
e-post: klovsjo_alpina@hotmail.com
 

     

Klövsjö-Vemdalens Golfklubb

Box 147
840 32 KLÖVSJÖ

www.kvgk.se

Kansli: 0682-231 76
Pro & Shop: 0682-234 94, 070-333 93 37
Fäbokrogen: 0682-234 86, 072-223 53 53

 

Klövsjö Skifteslag Samfällighetsförening

Box 254
840 32 KLÖVSJÖ

Ordförande: Lars Kjellsson, 070-557 91 84

Förvaltar samfällt fiske, mark och vägar. Har även båtar för uthyrning.
 

     
Klövsjö Byvägar Samfällighetsförening  

Klövsjö Båtklubb

Ordförande: Mikael Persson, 070-275 70 55

För bokning av båtplats, kontakta
Sven Lindberg, 0682-210 30
 

     

Föreningen Forbonden

Ordförande: Gunnar Ahlzén

För visning eller hyra av Forbondetorpet,
kontakta Anna Einebrant (0682-212 94,
076-806 66 48) eller Solveig Asp Nilsson
(0682-213 51, 070-338 44 86).

 

Klövsjö Jaktskytteklubb

Ordförande: Kenneth Sjöstedt, 070-603 92 62

Sjutbanan kan lånas av medlemmar.
För mer info. kontakta
Kenneth Sjöstedt, 070-603 92 62 eller
Marcus Svensson, 073-075 42 62
     
                Klövsjö Byförening | Box 271, 840 32 KLÖVSJÖ |  lena@klovsjoby.se