Start > GÄSTINFO > Sevärdheter > Tavellegrinna

Tavellegrinna

 

Enligt gamla sägner hölls den första gudstjänsten i Klövsjö i närheten av den plats som kallas Tavellegrinna. Om den första gudstjänsten var hednisk eller kristen vet man inte. Men att gudstjänst av något slag ägt rum på denna plats är man dock säker på. Sin säkerhet grundade man på de två gropar som förr fanns strax söder om Tavellegrinna, samt två platser med egendomligt svartbränd mull, ca 60 meter längre söderut (dessa platser finns inte längre kvar). Enligt sägnen var groparna sittplatser för en gudstjänstfirande menighet och de brända ytorna offerplatser, med detta är inte bevisat.

Sägner kan ofta vara svåra att lita på men själva namnet på platsen, Tavellegrinna, bär ett något starkare "bevis". Ordet är sammansatt av tavel, le (led) och grinna (grinden). Ortnamnsforskning har kommit fram till att alla namn som har ordet "tavel" i sig har uppkommit tack vare ett kors med en tavla på som rests på platsen under medeltiden. Dessa tavlor på kors sattes under medeltiden upp utmed de mest trafikerade vägarna/lederna för att förbipasserande och bybor skulle förrätta sin andakt framför dem.

Förr passerade "huvudgatan" genom Klövsjö platsen och med stor sannoliktet passerade här många pilgrimmer på sina vandrinar till Sankt Olofs grav i Nidaros (Trondheim).

Platsen är inte längre central i byn, men ligger fortfarande vid vägen och är lätt att hitta till. Platsen är dessutom tydligt markerad med minnessten och andra symboler.

 

             Klövsjö Byförening | Box 271, 840 32 KLÖVSJÖ |  lena@klovsjoby.se