Start > GÄSTINFO > Sevärdheter > Kyrkan

Kyrkan

  Den nuvarande kyrkan byggdes 1795-1797 av byggmästaren Pål Pehrsoon, Stugun (1732 – 1815). Pehr har byggt ytterligare 6 kyrkor, däribland den i grannbyn Rätan. Om Pål Pehrsson kyrkor har sagts att de speglar hans ljusa, glada lynne och mångomtalade älskvärdhet.  
 

Detta gäller även Klövsjö kyrka som ger ett ljust och välkomnande intryck. Kyrkan är en blandning av rokoko och nyantik är helt byggd i trä, utom sockeln som är huggen granit. Nu är kyrkan vitmålad med rött plåttak, då den stod färdig 1797 var den rödmålad och hade spåntak. 1886 ersattes spåntaket av plåt.

Det var 1812 som kyrkan vitmålades utvändigt, år 1858 ommålades kyrkan invändigt av målarmästare N. M Ålerström. Det var även då som de bytte ut predikstolen. Den nuvarande predikstolen är från 1850 och är snidad av Jöns Berglund, Åsarna. Innan dess användes den gamla från Klövsjö kapell, den gamla återfinns idag i tornet, i rummet bakom läktaren.

Altarmålningen är gjord av Pehr Sundin, Sunne (1760 – 1827) som var dåtidens mest anlitade kyrkomålare i Jämtland. De snidade träpelarna, de s.k. pyramiderna, som är guld och grönt med förgyllda eldurnor överst, tillverkades 1755 av Jonas Granberg för Klövsjö kapell. 1755 snidade han även två bänkkrön för de främre bänkraderna. Det ena krönet återfinns i kyrkan medan det andra förvaras i Jämtlands läns museum och har ersatts med en kopia i kyrkan.

         

1900 var det återigen dags att måla kyrkan invändigt. En större restaurering utfördes 1928-1929 under kontroll av länsantikvarie Eric Festin. Vid denna rustning installerades även elvärme och många av de äldre inventarierna restaurerades och monterades i kyrkan såsom pyramiderna, ena bänkkrönet, altarringen, predikstolen och altaruppsatsen. 1958 målades kyrkan återigen invändigt.

         

        
Gamla predikstolen                                          Nya predikstolen

Kyrkans torn har ur på alla fyra sidor av fasaden. Tornuret köptes 1959 och är tillverkat av Westerstrans & Söner AB, Töreboda. Detta var en gåva från Svenska landsbygdens kvinnoförbund i Klövsjö.

Senaste restaureringen utfördes 1971-1972 då hela interiören tvättades och målades. Innertakets ursprungliga träpanel togs fram efter att ha varit dold av tidigare målning och sakristian fick en egen ingång utifrån. Altaruppsatsen gjordes till Klövsjö kapell 1741 av konstnären Jonas Granberg (1969 – 1776). Han var bördig från Klövsjö och en av Jämtlands mest berömda kyrkoinredare. Jonas Granberg gjorde även en altarprydnad till Trondheims domkyrka som idag återfinns i Vor Frue kirke i Trondheim.

Klockringning
Unikt för Klövsjö kyrka är att man har bevarat den manuella klockringningen, en sed som varit oförändrad i 200 år. Vid helgernas förmiddagsgudstjänster rings det två timmar innan med den stora klockan och en timma innan med den lilla klockan. Vid sammanringningar används båda klockorna och då behövs det två personer som hjälps åt att trampa. Vid eftermiddagsgudstjänster rings det bara vid sammanringning. Vid vigslar, dop och andra glädjehögtider ringer man i snabbare takt (mera glädje i klockorna) medan själaringningar, tacksägelser och begravningar går i långsammare takt, med dov och sorgsen klang. Själaringningen utförs på olika sätt, beroende på om den avlidne är en kvinna eller en man och om det är en ung eller äldre person. De som har ett vant öra kan alltså utröna ålder och kön på den döda. Klockringningens betydelse vid brand har dock försvunnit.

         
Stora klockan                                                                                Lilla klockan

         
Väggarna uppe i kyrktornet är prydda med både gammalt och nyare "klotter".

Textilier
En silverbroderad mässhake av svart silkessammet från 1856 gjord av Chrisitne Schlüssler, Östersund, används än idag. De två äldsta finns deponerade på Jämtlands länsmuseum. En i gult siden från 1614 och en med svart sammetskors på rött silke från 1762. De övriga textilierna är från senare datum.

Ljusredskap
Kyrkan har tre ljuskronor. Den närmast koret är av glas och förgyllt mässing och skänktes av en okänd givare år 1891. Malmkronan i mitten smiddes 1828 av Per Lindberg, Sundsvall. Den västra malmkronan skänktes till det planerade Åsans kapell 1762 av nämndeman Jöns Halvarsson, Tossåsen. Men eftersom detta kapell aldrig byggdes köpte Klövsjö församling in kronan samma år. Den sjuarmade mässingsstaken på altaret är gjord av smeden A. Stridsberg, Vemdalen och är en gåva från församlingsborna 1929. De tvåarmade mässingsljusstakarna och den höga ljusstaken av järnsmide, som används vid bröllop och begravningar, är även de smidda av Stridsberg och är gåvor från Eric Festin 1929. De två lampetterna på västa väggen gjordes och skänktes 1929 av Axel Svensson, Klövsjö.

Silver
Kyrkans silver är enligt stämplarna tillverkat av Pehr Gustaf Zetterberg, Hudiskvall, 1843 – 1844. Den höga vinkannan är av nysilver och skänktes till kyrkan 1896. Oblatasken är även den av nysilver och gjord av Kjernås AB, Göteborg från ca 1903.

                   

Brudkronan
Brudkronan är av förgyllt guld och har en ålderdomlig modell med tinnar och oförgyllda hängen. Kronan inköpte 1882 med är antagligen äldre. Enligt kyrkans inventarieförteckning från 1927 är kronan tillverkad 1863. Årtalsstämpeln är tyvärr dold bakom senare tids lagningar.

Nummertavlor
Det finns två nummertavlor i snidat trä. Den tavla som har kraftigt markerat mönster är tillverkad 1795 av Per Olsson, Kvisthån. Den andra tavlan med mer finskurna blommor och blad är gjord 1900. Den förut nämnda nummertavlan av Jonas Granberg från 1731 återfinns idag på statens historiska museum och är ett av hans tidigaste kända verk.

Orgel

Nuvarande orgeln byggdes 1912 av Åkerman & Lund, Stockholm. Från början hade den sex stämmor och en manual. Kort före 1920 utökades den med tio stämmor. Vid renoveringen 1971 gjordes en grundlig översyn av orgeln. Fasaden är i klassiserande stil och ritades 1900.

Vårdträdet
Det höga vårdträdet som växer sydväst om kyrkan markerar enligt traditionen plasten för en äldre klockstapel som Jonas Granberg ska ha byggt 1751. Trädet ska ha planterats av en bybo som en protest mot att stapeln revs då den nya kyrkan byggdes. Eftersom kyrka hade ett torn var det inte längre nödvändigt med en stapel för att hänga klockorna i.

Vid grinden står en bronsbyst av komministern i Klövsjö, sedan kontraktsprost i Kall, Gösta Ullberg. Han har genom sina forskningar om Klövsjö haft stor betydelse för den traditionsrikedom och särprägel som utmärker Klövsjöbygden. Bysten restes 1968 av Klövsjö hembygdförening och är gjord av Per Nilsson Öst, Järvsö.

Arkivet
Som är byggt i rött tegel byggdes 1904 efter ritningar av O. E Eriksson. Används numer som bårhus.

Bårhuset
Som är byggt i vit träpanel rotades 1904 av O. E Eriksson. Byggnaden tjänstgör numer som kyrkomuséeum.

         

         

Skogskapellet
På 1920-talet anlades skogskyrkogården. Skogskapellet blev färdigt 1924 efter ritningar av arkitekten Fredrik Falkenberg, 1868 – 1924. Kapellet används ibland vid jordfästningar. Det är byggt av obehandlad gråsten i oregelbundet, vackert formade skift. Sockeln är av obehandlad granit och på taket är det rött, enkupigt tegeltak. Rummet är blåmålat med treklöverformat innertak med plafond.

I skogskapellet hänger en rund, medeltida ljuskrona av järnsmide med hängande löv och liljor. Den har tidigare hängt i Klövsjö kapell. Skogskapellet har även en kopia av gamla kapellets medeltida altarljusstake. Den är av järn, smidd med höga stävar, har sju ljuspipor och ljuspik. Denna ljusstake är en karakteristisk för Jämtlands äldre kyrkor.Skeppsljusstakens original finns på länsmuseet.

Föreninga
Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) byggde församlingshemmet 1907-1909, en tillbyggnad gjordes 1927. Den är invändigt målad med blommor och kransar av konstnären Axel Erdmann, Järvsö, 1873-1954. Byggnaden överläts till Svenska kyrkan omkring 1965.

Allt om kyrkan hämtat ur Boel Almqvist Klövsjö kyrka, Jämtlands kyrkor 24. Heimbygdas förlag, Östersund.

Svenska Kyrkan Södra Jämtland, tel. 0687-555 70.

 

             Klövsjö Byförening | Box 271, 840 32 KLÖVSJÖ |  lena@klovsjoby.se