Start > FLYTTA HIT

FLYTTA HIT

       
    Att bo i Klövsjö är för många en ynnest.
En vacker by med närhet till natur, friluftsliv m.m.
 

Klövsjö har mycket att erbjuda både vinter- och sommartid. Utöver närheten till naturen och allt den ger i form av jakt, fiske, svamp, bär och skidåkning, vackra vandringsleder samt mycket annat, finns här även tillgång till restauranger, caféer, livsmedelsbutik, förskola, skola och annat som behövs för att vardagen ska fungera. Trots avståndet till större stad finns här tillgång till den mesta service man kan tänka sig, tack vare ett stort antal företagare.

För barnfamiljer är Klövsjö en perfekt plats att bo på. I byn finns dagis, förskola och skola upp till åk.6. För åk.7-9 är det en buss- eller taxiresa ca. 30-40min. som gäller för att ta sig till en högstadieskola. På fritiden finns ett flertal aktiviteter för barn och avsaknaden av många hårt trafikerade vägar gör att det är lättare för föräldrar att låta barnen leka ensamma utomhus.

 

________________________________________________________________________

KÖPA hus eller gård i Klövsjö
Det faktum att Klövsjö är en by med många gamla traditioner speglar även bostadsmarknaden. Hus och gårdar ärvs från generation till generation. Även då nästa generation inte har för avsikt att någonsin bosätta sig i byn, är det sällan någon som vill sälja sin gård. "Jag måste ju ha nånstans att bo under jakten!" eller "Vi firar ju Jul och Påsk här!" är två vanliga svar på frågan om varför de inte säljer då de ändå inte är här mer än några veckor per år.
Klövsjö är ett populärt område för fritidshusägare vilket gör att priserna på de fastigheter som ändå kommer ut till försäljning stigit kraftigt under senare tid.
Sök på HemNet och Blocket för att hitta det som finns till salu just nu.
______________________________________________________________________________

HYRA i Klövsjö
KlövsjöBo är ett aktiebolag som  äger 17 hyreslägenheter, Bygdegårdsvägen 3-7 och Kyrkbacken 11.

Det finns även en del privatägda hus och lägenheter som hyrs ut, både veckovis och för längre perioder. För att hitta dessa får man söka efter skyltar längs vägen, på Blocket eller i de lokala tidningarna och annonsbladen.
______________________________________________________________________________

BYGGA i Klövsjö
2007 skrevs en ny översiktsplan över Klövsjö by i vilken man, bland annat, kan hitta potentiella tomter för nybyggnation av bostadshus. Hela Klövsjö by ingår i ett större område av riksintresse för kulturmiljövården. Detta kräver hänsynstagande med särskilda krav på placering och utformning av byggnader. För mer information om byggande i Klövsjö, kontakta Samhällsbyggnadsavdelningen på Bergs kommun.

             Klövsjö Byförening | Box 271, 840 32 KLÖVSJÖ |  lena@klovsjoby.se