Start > OM KLÖVSJÖ > Klövsjöfår

Klövsjöfår

ALLMOGEFÅR
Klövsjöfåren är en av tio allmogefårraser i Sverige. Raserna är en kvarleva från de får som tidigare fanns i landet och som genom århundraden gett människan ull, mjölk, skinn och kött. De olika allmogeraserna har under lång tid anpassat sig till den lokala miljön och varit delaktiga i skapandet av det odlingslandskap, med de natur- och kulturvärden, som vi än idag kan njuta av. Allmogefåren är inte lika högpresterande som moderna framavlade raser, men är istället friskare och har i regel okomplicerade lamningar. De klarar också att föda både sig själva och sina lamm på ett bra bete, utan tillskott av kraftfoder. Bevarandet av allmogefåren började vid bildandet av Föreningen Svenska Allmogefår 1995, och de första genbankerna med renrasiga djur 1997. Arbetet sker med sluten stambok och levande genbanker.

KLÖVSJÖFÅR I DAGENS KLÖVSJÖ
Den enda kvarvarande ursprungsbesättningen med genbanksanslutna, renrasiga Klövsjöfår i dagens Klövsjö finns på gården Granbergs. Flocken och djurkållningen är KRAV-godkänd. Djuren tillbringar vinterhalvåret på gården, där det finns en torr liggplats inomhus, men även möjlighet att gå ut. De utfodras med hö och korn som alltsammans odlats i Klövsjö. Fåren har fri tillgång till grovfoder, vatten, saltsten och mineralfoder. Tackorna lammar under mars månad. När det i mitten av maj finns tillräckligt med bete flyttas tackorna och deras lamm från Granbergs för att under sommaren, fram till slutet av oktober, beta olika marker runt om i byn. En del av besättningen hålls på fäboden Fettjan under en del av sommaren. Klövsjöfåren gör ett fantastiskt arbete med att vårda jordbruksmarken och kulturlandskapet i Sveriges Vackraste By, till stor glädje för alla som bor här samt de som besöker Klövsjö. I början av oktober flyttas fåren återigen till Granbergs där de som ska säljas som livdjur eller slaktas sorteras ut. De slaktade kropparna finns sedan till försäljning. Även skinn och ull tas tillvara för vidareförädling och försäljning. En renrasig genbanksansluten avelsbagge köps in och släpps bland de kvarvarande tackorna för att skapa nya generationer Klövsjöfår.

                                    

KLÖVSJÖFÅR
Klövsjöfåren har sitt ursprung i Klövsjö i Jämtland. Genbanken för Klövsjöfår startades 2003 och 10 år senare fanns det 64 besättningar med tillsammans 757 får i Sverige. Flockarna är små och spridda över landet från Skåne i söder till Sorsele i norr.

Färg: Oftast helvita, men svarta djur med vita tecken på huvud och hals är också vanliga. Enstaka ljusgrå djur förekommer.
Ull: Ryaull som är lång med otrolig glans och lyster.
Vikt: Tackor, 40-60kg. Baggar 60-70kg.
Mankhöjd: Tackor 65cm. Baggar 66cm.
Brunst: Året runt. Kan lamma två gånger per år.
Dräktighet: Fem månader. Vanligen 2-3 lamm, men även 1 och 4 förekommer.
Övrigt: Långt, smalt och glansigt ansikte som är ullfritt. Små ögon och en kort svans. Goda modersegenskaper och god orienteringsförmåga.

FÅRORD PÅ KLÖVSJÖMÅL
Får - Seu
Tacka - Tekke
Bagge - Bäkre
Fodertillskott - Gröjpe

 

 

 

 

Läs mer på: http://www.allmogefar.se/kloevsjoefar

 

             Klövsjö Byförening | Box 271, 840 32 KLÖVSJÖ |  lena@klovsjoby.se